Paraiškos forma dėl pasitraukimo teisės – Pasitraukimo paraiška

(jei norite pasitraukti iš nuotolinio pirkimo sutarties, užpildykite ir atsiųskite šią formą)

Data: 20__ ________ ___,

Vieta: ___________________

Pardavėjo pavadinimas: Kalna iela SIA

Pardavėjo registracijos numeris: 45403025153

Pardavėjo adresas:  Rāmuļu 29, Rīga, LV-1015, Latvija

Pardavėjo telefono numeris: +371 20011283

Pardavėjo el. Pašto adresas: intervals@intervals.lv

Kliento vardas ir pavardė
Kliento adresas:
Kliento el. pašto adresas:
Prekės:
Prekių pristatymo Klientui data: 20__ ________ ___
Pirkimą patvirtinantis dokumentas*:

Kliento pranešimas apie pasitraukimą iš sutarties:

Aš pareiškiu, kad ketinu vienašališkai pasitraukti iš nuotolinio pirkimo sutarties, kurią aš sudariau dėl aukščiau nurodytų prekių pirkimo.

Kliento parašas**: __________________________________

*Pavyzdžiui, prekių gavimą patvirtinantys kurjerio dokumentai

**Elektroniniu būdu pateiktai paraiškos formai dėl pasitraukimo teisės nereikalingas asmens parašas

Paraiškos forma dėl pasitraukimo teisės su pirkimą patvirtinančio (-ių) dokumento (-ų) kopija (-ijomis) turi būti siunčiama:

–  Jei siunčiama paštu, adresu: Rāmuļu 29, Rīga, LV-1015, Latvija; ar

–  Jei siunčiama elektroniniu būdu, el. pašto adresu: intervals@intervals.lv

 

ATMINKITE:

Klientas turi atsiųsti Pardavėjui prekę ir jos originalią pakuotę ar perduoti ją Pardavėjui be nepagrįsto delsimo, tačiau ne vėliau nei per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Klientas išsiuntė šią Paraiškos formą dėl pasitraukimo teisės Pardavėjui.